Xarxa Afic

Categories

9ª Baixada de Carretons d’exhibició i primera prova competitiva (Baixada cronometrada)

-BASES 2017-

 

L’Ajuntament d’Oliva, Regidoria de Comerç, Mercats i Consum, en el marc de la XXVIII  Fira del Motor i Maquinària Industrial d’Oliva, juntament amb les associacions de veïns del Raval-Gerreria, Raval-Pinet i festers del carrer San Vicent, convoquen la 9ª Baixada de Carretons d’Oliva, amb la finalitat lúdica i l’objectiu d’incentivar la imaginació i la creativitat dels participants, així com la potenciació del barri del Raval.

NOTA: En aquesta edició, els participants podran inscriure’s tant en la prova d’exhibició com en la prova competitiva (cronometrada).

 

VEHICLES: El carretó ha de ser de construcció pròpia, sense motor. Disposar de 3 o més rodes, de frens, de direcció, i amb cabuda per a un ocupant o més. Poden participar els carretons d’anteriors edicions no premiats. Els carretons que hi participen a la prova competitiva, passaran una inspecció tècnica rigorosa per tal de fer complir la normativa corresponent, en tractar-se d’una prova amb un major risc. (+ Info: www.sensemotorsport.es)

 

PROTECCIÓ: Tots els participants hauran de portar casc i guants protectors. També es recomanable l’ús de genolleres, colzeres i roba resistent.

 

RECORREGUT: inici a la Pz. Fra Humil Sòria i continuant pels carrers Vall de la Safor, Sagrada Família, Pz. Penyot, Fateres, Sant Lleonard, Ermita, Pz. Ganguis i Verge Àngels, per acabar en el C/ Sant Vicent.

 

EDAT: L’edat mínima per participar-hi és de cinc anys. Els menors de 12 anys poden participar acompanyats d’un adult que se’n faça responsable. Els menors de 16 anys necessiten l’autorització dels pares o tutors.

 

ASSEGURANÇA: La prova estarà coberta amb la corresponent assegurança de responsabilitat civil, a més de disposar l’organització de personal sanitari. No obstant, cadascun dels participants haurà de signar una clàusula a l’hora d’inscriure’s en la qual declararà participar sota la seua responsabilitat o de la persona legalment autoritzada.

 

JURAT: Estarà integrat per:

- President: Sr. Regidor Delegat de Comerç, Mercats i Consum, o persona en qui delegue.

- Vocals: Professor/a de tecnologia i en qui delegue el President.

- Secretari: Tècnic de Comerç de l’Ajuntament d’Oliva.

* Els criteris d’avaluació seran: la construcció del vehicle, el disseny i l'estètica.

 

ACCEPTACIÓ: El fet d’inscriure’s suposa la total acceptació d’aquestes bases. Tot allò no previst ho resoldrà el jurat i l’organització.

 

INSCRIPCIONS: Fins al divendres 23 de juny de 2017, a les 14 h, i també el dia de la prova.

Es podrà formalitzar la butlleta d’inscripció a:

- AFIC, oficines de Comerç i Mercats, Plaça Juan Bautista Escrivà, de 09.00 a 14.00 h.

- Centre de Participació Ciutadana, CPC el Pinet

- Centre social Sant Vicent

- Centre social Sant Francesc

- Al correu electrònic: oliva.afic@cv.gva.es